Blog Rasmi Sekolah Kebangsaan Kampong Daching, 71750 Lenggeng, Negeri Sembilan, Malaysia

Sunday, August 22

BINA VISI.......

Untuk mencapai kejayaan kita perlu ada visi dan misi yang jelas. Visi adalah keadaan akan datang yang ingin kita capai. membentuk gambaran yang jelas dalam minda kita tentang 'siapa' dan 'apa' yang kita ingin capai dalam hidup pada masa akan datang. Tanpa visi kita akan menjadi statik. Minda dan jiwa kita tidak akan terarah untuk mencapai sesuatu. satu elemen yang penting untuk mencapai kejayaan ialah visi. Seorang pemimpin perlu mempunyai visi untuk membawa anak buahnya ke destinisi yang jelas. Ini bukan sekadar angan-angan, tetapi merupakan imiginasi yang bersifat fururistik yang diteropong melalui pemikiran yang realistik.Dengan mempunyai visi kita mampu untuk meneropong jauh kehadapan dengan pandangan yang bernas dan dapat mengubah sesuatu keadaan untuk menjadi lebih sempurna.
Hubungan antara visi dengan kejayaan adalah saling melengkapi. Untuk berjaya kita perlu mempunyai visi. Kita perlu tahu untuk meningkatkan motivasi diri sendiri bagi melaksanakan tugas dan tangjungjawab dengan berkesan. Sebagai seorang pemimpin seharusnya mempunyai strategi untuk mengawal kelemahan diri dan dan minat yang turun naik. Jika manusia biasa berpegang kepada prinsip, 'untuk meyakini sesuatu kita perlu melihatnya terlebih dahulu' TETAPI pemimpin yang bervisi berpegang kepada 'untuk melihat sesuatu, kita mesti meyakininya terlebih dahulu'. Jelaslah visi sangat penting untuk menentukan tujuan, matlamat, objektif dan strategi ke arah kejayaan.

No comments:

Post a Comment