Blog Rasmi Sekolah Kebangsaan Kampong Daching, 71750 Lenggeng, Negeri Sembilan, Malaysia

Tuesday, July 19

Kuasa Karisma

Anda berkarisma? Kuasa peribadi yang hebat ialah karisma. Kuasa yang luar biasa. dengan menggunakan kuasa karisma, seseorang itu boleh mendorong orang lain untuk mengubah pemikiran dan tingkah laku mereka sama ada positif atau pun negatif. Hanya dengan melihat wajah dan penampilan sahaja, orang sudah terpengaruh, apatah lagi apabila mendengar kata-kata yang diucapkannya. Karisma bukanlah anugerah Tuhan sejak lahir tetapi boleh diperolehi dan dipertingkatkan. Tidak mustahil akan hilang. Sebagai seorang guru kita perlu berkarisma dan mempertingkatkan karisma kita demi tugas. Dengan mempunyai karisma kita mampu memimpin anak didik kita ke arah yang positif. Kepakaran adalah unsur yang penting dalam karisma. Apabila murid yakin kepakaran kita maka mudah untuk mereka percaya, tidak meragui pandangan dan nasihat yang diberikan.

No comments:

Post a Comment