Blog Rasmi Sekolah Kebangsaan Kampong Daching, 71750 Lenggeng, Negeri Sembilan, Malaysia

Wednesday, May 16

Selamat Hari Guru 2012


Al-Quran telah memberikan beberapa garis panduan sebagai asas bagi mewujudkan perhubungan atau interaksi yang berkesan antara seseorang dengan seseorang insan yang lain. Antara ayat al-Quran yang menjelaskan tentang perkara di atas termasuklah:
“Perkataan yang baik dan perbuatan memaafkan (kesilapan mereka) adalah lebih baik daripada memberi sedekah (pemberian) yang diiringi (dengan perbuatan atau perkataan) menyakitkan hati. Dan (ingatlah) Allah maha kaya dan maha penyantun”. (Surah Al-Baqarah: 263)
Guru dengan itu mestilah sentiasa bersedia menerima pandangan para muridnya dan sebarang kesilapan atau kekurangan padanya mestilah diperbetulkan juga dengan cara yang berhikmah bukannya dengan sindiran sinis atau memperlekehkannya. Di dunia tanpa batas ini, guru perlu bersedia melakukan transformasi. Tidak perlu untuk mengikuti setiap inci perkembangan dan minat muridnya tetapi cukup kiranya memiliki sedikit sebanyak pengetahuan tentang minat dan perkembangan terkini dunia muda belia. Hal ini pastinya dapat merapatkan jurang perbezaan pemikiran antara murid dengan guru serta memudahkan interaksi.
Hadis Rasulullah SAW yang maksudnya: “Sesungguhnya ilmu yang sah dan muktabar itu tidak akan dapat dicapai melainkan dengan dipelajari daripada guru” (Mastika Hadis di dalam nota untuk Hadis ke-20) menegaskan dan memperkukuhkan hal ini. Kesannya, pemerolehan ilmu melalui buku, sumber digital dan Internet adalah boleh diragui kebenaran, kesahihan dan ketepatan pemahamannya. Ini bersalahan dengan maksud ilmu yang dinyatakan terdahulu.

No comments:

Post a Comment