Blog Rasmi Sekolah Kebangsaan Kampong Daching, 71750 Lenggeng, Negeri Sembilan, Malaysia

Tuesday, August 25

Kem Bestari Solat
Kem Bestari Solat telah berjaya dijalankan pada15 Ogos 2015. Semua murid SK Kampong Daching terlibat dalam program yang dianjurkan oleh Panitia Agama Islam itu. Selain guru agama, guru-gura kelas KAFA serta guru-guru SKKD juga turut terlibat  membimbing murid-murid dalam menjalankan amali solat, berwuduk,  bertayamum serta lain-lain yang berkaitan dengannya. Alhamdulillah, program yang bermula jam 7.30 pagi ini selesai dijalankan menjelang tengah hari. Tahniah kepada Panitia Agama Islam serta terima kasih atas kerjasama guru-guru yang lain kerana telah berjaya menjalankan Kem Bestari Solat ini. Diharap program ini dapat memberi didikan solat yang sempurna kepada murid-murid di sekolah ini serta dapat mereka mengamalkannya dalam kehidupan mereka seharian.


No comments:

Post a Comment